Dobro došli na službene stranice općine Baška Voda | Pristup informacijama
Srdačno Vas pozdravljam i nadam se da ćete na ovim stranicama pronaći dosta važnih informacija o općini Baška Voda, Općinskom vijeću, općinskoj upravi , općinskim ustanovama i poduzećima, te o športskim, kulturnim i drugim udrugama koje djeluju na području općine. Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda

Investicije u tijeku

Investicije u Bratušu

Kao i u Krvavici projektna dokumentacija, lokacijska dozvola, kao i građevinska dozvola KANALIZACIJE su dovršeni, te je projekt kandidiran za dobivanje sredstava iz EU FONDOVA. To je zajednički projekt oba  mjesta (Promajne i Krvavice)  i Općine Baška Voda.

PRODUŽETAK POSTOJEĆEG MULA u cilju osiguravanja pristanka većih plovila, sa svrhom proširenja plaže je projekt koji je Općina dogovorila sa Mjesnim odborom i čija realizacija ide nakon sezone.

NOVI ULAZ u Mjesto Bratuš koji bi bio sa magistrale i RJEŠAVANJE parkinga je projekt koji se radi sa Županijskom upravom za ceste.

Izrada i održavanje: NV Nove vibracije