Dobro došli na službene stranice općine Baška Voda | Pristup informacijama
Srdačno Vas pozdravljam i nadam se da ćete na ovim stranicama pronaći dosta važnih informacija o općini Baška Voda, Općinskom vijeću, općinskoj upravi , općinskim ustanovama i poduzećima, te o športskim, kulturnim i drugim udrugama koje djeluju na području općine. Josko Roščić, načelnik Općine Baška Voda

Novosti

Četvrtak, 11.07.2019.

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2018. godinu

 Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11,61/11, 27/13 i 2/14) i članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekt, 4/18), Općinsko vijeće Općine Baška Voda, na   svojoj 11.  sjednici održanoj dana  28. prosinca 2018. godine donijelo je ODLUKU o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka ...više...

Četvrtak, 11.07.2019.

ODLUKU o financiranja javnih potreba za rad Mjesnih odbora Općine Baška Voda za 2019. godinu

 Na temelju članka 36. i 39. Zakona o proračunu ( NN br. 109/07, 87/08,136/12,15/15), članka 28. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10//09, 12/12, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst), članka 34. Poslovnika Općinskog vijeća ( GL br.10/09, 6/13, 11/13, 2/17- proč. tekst), Općinsko vijeće Baška Voda na 11. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2018. god. donijelo je   ODLUKU o financiranja javnih potreba za rad Mjesnih ...više...

Utorak, 09.07.2019.

Izvješće o radu općinskog načelnika

     REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA BAŠKA VODA OPĆINSKI NAČELNIK   KLASA: 022-05/19-01/65 UR.BROJ:2147/02-04-19/1 Baška Voda, 16. travnja 2019. godine   OPĆINSKO VIJEĆE BAŠKA VODA -svima-   PREDMET: Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika   NADLEŽNOST ZA PODNOŠENJE: Načelnik Općine Baška Voda   PRAVNI TEMELJ:Temeljem čl. 35.b Zakona o lokalnoj i ...više...

Utorak, 09.07.2019.

Jasminka Križanović ponovno imenovana za ravnateljicu dječjeg vrtića

 Općinsko vijeće Baška Voda na svojoj 13. sjednici vijeća ponovno je imenovalo Jasminku Križanović, prof. za ravnateljicu dječjeg vrtića JEŽIĆ u Baškoj Vodi na mandat od četiri godineviše...

<<     2 3 4 5 6     >>
Izrada i održavanje: NV Nove vibracije