Investicije u Bratušu

Kao i u Krvavici projektna dokumentacija, lokacijska dozvola, kao i građevinska dozvola KANALIZACIJE su dovršeni, te je projekt kandidiran za dobivanje sredstava iz EU FONDOVA. To je zajednički projekt oba mjesta (Promajne i Krvavice) i Općine Baška Voda.

PRODUŽETAK POSTOJEĆEG MULA u cilju osiguravanja pristanka većih plovila, sa svrhom proširenja plaže je projekt koji je Općina dogovorila sa Mjesnim odborom i čija realizacija ide nakon sezone.

NOVI ULAZ u Mjesto Bratuš koji bi bio sa magistrale i RJEŠAVANJE parkinga je projekt koji se radi sa Županijskom upravom za ceste.

Designed by LC
X

Upozorenje

Zabranjeno neovlašteno kopiranje sadržaja!