Izjava o pristupačnosti

Na temelju članka 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19) općina Baška Voda objavljuje

 

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

 

Općina Baška Voda kontinuirano implementira mjere i poduzima prikladne postupke kako bi svoju službenu internetsku stranicu i sadržaje na njoj učinila pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, broj 17/19; u daljnjem tekstu Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice općine Baška Voda (https://opcinabaskavoda.hr/).

 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Internetska stranica općine Baška Voda djelomično je usklađena je s odredbama Zakona te Smjernicama CARNETa za osiguravanje digitalne pristupačnosti . U nastavku se donosi pregled neusklađenog sadržaja te objašnjenja za dijelove internetske stranice koji nisu usklađeni sa Zakonom i Smjernicama.

 

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

1. neusklađenosti sa Zakonom

  • pojedine fotografije na mrežnoj stranici nemaju tekstualni opis (alt tekst), tako da čitači zaslona ne mogu izvršiti svoju namjenu
  • pojedini PDF dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana, jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

 

2. nerazmjerno opterećenje

Za neusklađenosti navedene pod točkom 1. Općina Baška Voda se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

 

3. sadržaj nije unutar opsega Zakona

U skladu s člankom 3. Zakona općina Baška Voda smatra arhivskim sadržajem niže navedene datoteke te su one izuzete od primjene Zakona:

  • pojedine .pdf datoteke objavljene prije 23. rujna 2018.
  • prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

 

Ako neki od nepristupačnih sadržaja internetskih stranica općine Baška Voda želite dobiti u pristupačnom obliku, možete ga zatražiti tako da kontaktirate Službenika za informiranje općine Baška Voda putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Pri tome navedite sljedeće podatke:

  • vaše ime i e-mail adresu,
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koju želite dobiti u pristupačnom obliku,
  • oblik datoteke u kojem želite dobiti traženi sadržaj (npr. PDF datoteka dobivena izvozom iz izvornog Office dokumenta).

Općina Baška Voda će na vaš zahtjev odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

PRIPREMA IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je dana 17. rujna 2020., a zadnji put revidirana 09. ožujka 2021. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene koju je proveo vanjski suradnik.

 

POVRATNE INFORAMCIJE I KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva općini Baška Voda možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje, Ivani Ursić, dipl. iur.:

e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
telefonom: +385 21 620 244
poštom na adresu: Općina Baška Voda, obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda
 
 

INSPEKCIJSKI NADZOR

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje  .

 


 
Preuzimanje Izjave o pristupačnosti u PDF formatu:
 
 

PDF PDFIzjava o pristupačnosti - Općina Baška Voda PDF