Proračun Općine Baška Voda za 2019. godinu

Proračun Općine Baška Voda planiran u iznosu od 36 912 50,00 kuna, donijelo je Općinsko vijeće Baška Voda  na 11. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2018. godine.

Programi koji su sastavni dijelovi  Proračuna Općine Baška Voda, kojima su planirana financijska sredstva Proračuna Općine Baška Voda,  objavljeni su u Glasniku, službenom glasilu Općine Baška Voda GL br. 16/18.
 
PDF PDF