Projekt nadohrane i ravnanja plaže

 POTPORE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Splitsko-dalmatinska županija logo

1. Projekt nadohrane i ravnanja plaže

Temeljem Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019.g. i Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata na pomorskom dobru objavljenog 01.04.2019.g. Odlukom župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženka Bobana, donesene 30.08.2019 g., Općini Baška Voda za Projekt nadohrane i ravnanja plaže u skladu s Održivim upravljanjem plažnim dobrom za 2019.g., utvrđen je iznos bespovratnih sredstava od 300.000,00 kn.
Ugovor o sufinanciranju projekta nadohrane i ravnanja između Splitsko-dalmatinske županije, zastupane po županu Blaženku Bobanu i Općine Baška Voda, zastupane po načelniku Josku Roščiću sklopljen je 11.09.2019.g.

Projekt je značajan za Općinu Baška Voda kao turističku destinaciju i plažu kao turistički resurs čiji su krajnji korisnici turisti i domicilno stanovništvo. Budući plaže erodiraju i mijenjaju oblik uslijed utjecaja valova, posebno u zimskim mjesecima, dohranu plaža potrebno je izvršavati kontinuirano kako bi se održala . Nadohrana se vrši mineralnim materijalima istog sastava i oblika vodeći brigu o očuvanju postojećih gabarita plaža.
Nadohrana i ravnanje će se izvršiti u Krvavici, Bratušu, Promajni I Baškoj Vodi.

Projekt nadohrane i ravnanja plaže