15. sjednica Općinskog vijeća, 15. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-19/13

Baška Voda, 09. listopada 2019. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

                                                   15 . listopada (utorak) 2019. u 9,00 sati

prostorijama zgrade Lučice u  Baškoj Vodi, 15. sjednicu Općinskog vijećBaška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I     R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
  2. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
  3. Godišnje financijsko izvješće ‘’GRADINA-BAŠKA VODA’’ d.o.o. za 2018.godinu
  4. Godišnje financijsko izvješće ‘’TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA VODA’’ d.o.o. za 2018.godinu
  5. Godišnje financijsko izvješće ‘’LUKE OPĆINE BAŠKA VODA’’ d.o.o. za 2018.godinu
  6. Prijedlog odluke  o polugodišnjem obračunu proračuna općine Baška Voda za 2019.godinu
  7. Prijedlog odluke o izradi izmjena I dopuna UPU Luka otvorena za javni promet I luka nautičkog turizma Baška Voda
  8. Prijedlog odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Baška Voda
  9. Prijedlog odluka o raspisivanju natječaja za:

    - Uređenje šetnice zapadnog dijela plaže u Baškoj Vodi (plaža Ikovac) do granice sa Općinom Brela u sklopu programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019.godini

    - Početak I nastavak radova uređenja zida oko palmi na prostoru rive Baška Voda od velikog mula do zgrade Luke Baška Voda

    - Projektiranje I nastavak radova na gradnji mrtvačnice kod mjesnog groblja Bast

                           Predsjednik  Općinskog  vijeća

                           Ante  Lončar