13. sjednica Općinskog vijeća, 23. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-19/11

Baška Voda, 16.  travnja  2019. god.

ČLANOVIMA

OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

                                                    23. travnja (utorak) 2019 godine. u 9,00 sati

u prostorijama zgrade Lučice  u  Baškoj Vodi, 13.  sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D        

1.            Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća

2.            Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna  Općine Baška Voda za 2018. godinu

3.            Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2018. godine

4.            Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada  i provedbi mjera na području Općine Baška Voda za 2018. godinu

5.            Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Općine Baška Voda

6.            Prijedlog Odluke o imenovanju  ravnateljice  Dječjeg vrtića JEŽIĆ

7.            Prijedlog Odluke  o povećanju temeljnog kapitala  GRADINA- BAŠKA VODA društva s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Općine Baška Voda

8.            Godišnje financijsko izvješće  Dječjeg vrtića JEŽIĆ za 2018. godinu

9.            Godišnje financijsko izvješće  NK Urania  za 2018. godinu

10.          Godišnje financijsko izvješće  Lovačke udruge KUNA  Voda za 2018. godinu

11.          Godišnje financijsko izvješće  Općinske glazbe  Baška Voda za 2018. godinu

12.          Godišnje financijsko izvješće  DVD Baška Voda za 2018. godinu

13.          Godišnje financijsko izvješće  STK Urania za 2018. godinu

                                                     Predsjednik  Općinskog  vijeća

             

                                                                       Ante  Lončar