11. sjednica Općinskog vijeća, 28. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-18/9

Baška Voda, 19.  prosinca  2018. god.

ČLANOVIMA

OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

                                                    28. prosinca (petak) 2018. u 9,00 sati

u prostorijama zgrade Lučice  u  Baškoj Vodi, 11.  sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I       R E D        

1.            Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

2.            Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

3.            Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Proračuna Općine Baška Voda za 2018. godinu

-   Prijedlog Odluke o  financiranja javnih potreba za rad Mjesnih odbora s područja

    - Općine Baška Voda za 2018.  godinu

-   Program gradnje kapitalnih objekta  za 2018. godinu

-   Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

-   Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2018. godinu

-   Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2018. godinu

-   Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2018. godinu

-   Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

-   Socijalni program Općine Baška Voda za 2018. godinu

-   Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2018. godinu

-   Program financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2018. godinu

-   Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu

       4.  Prijedlog Odluke o proračunu Općine Baška Voda za 2019. godinu

                             - Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu

                             - Socijalni program Općine Baška Voda za 2019. godinu

                             -Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih

                               stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška Voda za 2019. godinu

- Program gradnje kapitalnih objekta  za 2019. godinu

                             - Program financiranja javnih potreba u predškolskom odgoju Općine Baška Voda za 2019. godinu

                             - Program financiranja javnih potreba u kulturi Općine Baška Voda za 2019. godinu

-  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

                            -  Program financiranja javnih potreba u športu Općine Baška Voda za 2019. godinu

-  Prijedlog  financiranja javnih potreba za rad mjesnih odbora s područja

   Općine Baška Voda za 2019.  godinu

-  Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2019. godinu

-  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

-  Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2019. godinu

4.            Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

5.            Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini

                                                     Predsjednik  Općinskog  vijeća

                                                                        Ante  Lončar