10. izvanredna sjednica Općinskog vijeća, 8. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BAŠKA VODA

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

 

KLASA: 021-05/17-01/11

UR.BROJ: 2147/02-01-18/8

Baška Voda,  7.  studenoga  2018. god.

ČLANOVIMA
OPĆINSKOG VIJEĆA BAŠKA VODA

-svima-

Na temelju čl. 31. Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09,12/12, 6/13,11/13, 2/17- proč. tekst, 4/18) i čl. 70.  Poslovnika Općinskog vijeća Baška Voda (GL br. 10/09, 6/13, 11/13, 2/17-proč. tekst, 4/18), sazivam za

                 8. studenoga (srijeda) 2018. u 9,00 sati

prostorijama Omladinskog doma  u  Baškoj Vodi, 10. izvanrednu sjednicu  Općinskog vijeća  Baška Voda

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I       R E D       

 

1.      Prijedlog Odluke o opozivu i imenovanju uprave-direktora trgovačkog društva „TURISTIČKO-ŠPORTSKA LUKA BAŠKA VODA” d.o.o.

 

2.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva

 

              Predsjednik  Općinskog  vijeća

              Ante  Lončar